فوت و فن ریشه گیری دکلره

فوت و فن ریشه گیری دکلره


ریشه گیری موهای دکلره رو می تونید با محصول جایگزین دکلره ما بلوند ۴ هم انجام بدین و لذت ببرید.

در اولین مرحله برای دکلره ریشه، تقسیم موی سر است. موها را در ابتدا به سه قسمت جدا کنید. در واقع  از فرق سر، سمت چپ و راست را جدا کرده و نیز از پشت گوش، موهای پشت سر را از این دو قسمت جدا کنید. موها را به دقت شانه کنید تا  مواد دکلره روی تمامی تارهای مو قرار گیرد. پیش بند را ببندید که مواد دکلره روی لباس شما لکه ای ایجاد نکند. دستکش را بپوشید و سپس تکه های جدا شده موی سمت چپ و  پشت سر را با  گیره فیکس کنید و از سمت راست شروع به رنگ کردن کنید. برای  این کار از زیر مو یعنی از کنار گوش شروع به تقسیم های ظریف می کنیم. تکه های مستطیل شکل فویل یا سویت مش را آماده کنید. سپس موی ظریف جدا شده را روی سویت مش یا فویل بگذارید.

 مواد را با فاصله 1 سانت از ریشه روی مو گذاشته و به کمک برس رنگ، با ضربه مواد را به سمت ساقه و مرز دکلره قبلی می آوریم. دقت کنید به سمت مرز که می رسید مواد کمتری بگذارید. اگر مواد را به مقدار زیاد روی مرز دکلره قبلی و ساقه مو  بگذاریم خط مرزی ایجاد می شود..

نکته: چنانچه ریشه گیری برای موی کمتر از 5 سانت بود، می توانید مواد را کامل روی ریشه بگذارید.

نکته: چنانچه ریشه گیری برای موی بیشتر از 5 سانت باشد، اگر از همان ابتدا مواد دکلره را روی ریشه بگذاریم. پوست سر می سوزد و تحمل کمتر می شود. در نتیجه مو به خوبی رنگ باز نمی کند.

پس از رنگ گذاری، تکه ای دیگر از سویت مش را روی مو و مواد بگذارید و سپس تکه ای ظریف دیگر را روی همین سویت مش گذاشته و مجدداً با فاصله 1 سانت مواد دکلره را بگذارید. این کار تکرار کنید تا زمانی که موهای سمت چپ و راست را کاملا مواد گذاشتید. برای قسمت پشت سر بهتر است برای اینکه نتیجه بهتری بگیرید از بالای سر(تاج مو) شروع به مواد دکلره گذاشتن کنید. برای اینکه سمت چپ و راست زودتر روشن نشود. باید برای قسمت پشت سر مهارت و نیز سرعت بیشتری داشته باشید.

پس از اینکه موها را کامل به مواد دکلره آغشته کردید. باید مو را چک کنیم اگر به رنگ پایه مورد نظر (زرد روشن) رسیده بود زمان رنگ کردن ریشه می باشد. به همان ترتیب مراحل اول، مواد را روی ریشه بگذارید و دوباره سویت مش را روی مو قرار دهید. هر 5 الی 10 دقیقه موها را چک کنید. در صورتی که ریشه مو به رنگ زرد روشن دیده شد باید سویت مش را برداشته و سر را بشویید و سپس از رنگ مورد نظر و یا رنگساژ استفاده کنید.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.